Cân bàn điện tử OHAUS USA

Hiện Tân Hoàng pha là địa chỉ phân phối, cung cân bàn điện tử OHAUS USA  hàng đầu khu vực miền Nam. Cam kết bán cân chính hãng, chất lượng, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, bảo hành tốt.