Cân bàn điện tử 500-A9

Sở hữu những tính năng nổi trội và thiết kế phù hợp để cân trọng lượng lớn. Cân bàn điện tử 500-A9 có rất nhiều ưu điểm nổi trội để dùng trong nhiều lĩnh vực.