Cân điện tử SPX

Cân điện tử SPX thuộc loại cân phân tích với khả năng cân và phân tích các mẫu có khối lượng nhỏ cho độ phân giải lớn và chính xác cao

 

Danh mục: Từ khóa: