Cân điện tử FHB Seri

Cân điện tử FHB Seri
Cân điện tử FHB Seri

Cân điện tử FHB Seri thuộc loại cân phân tích với khả năng cân và phân tích các mẫu có khối lượng nhỏ cho độ phân giải và chính xác cao, giá trị lớn